Øre Nese Hals

Klinikk Strand er en øre nese hals institusjon med offentlige avtaler. Dr. Michael Strand har driftsavtale og operasjonsavtale med Helse Vest RHF . Videre er vi med i ordningen fritt sykehusvalg. For å få behandling hos oss må vi ha henvisning fra fastlegen, privat spesialist eller sykehus. Venter du på operasjon ved et sykehus kan du be deg overført til oss for raskere behandling. Vi opererer også for If Storebrand.

Vi utfører:

• Neseoperasjoner for alle typer neseplager
• Snorkeoperasjoner/søvntest
• Bihuleoperasjoner
• Korreksjon av utstående ører
• Dreninnleggelse ved øreverk
• Polyppoperasjoner på barn
• Mandeloperasjoner på voksne i lokalbedøvelse
• Andre øre nese hals operasjoner
• Vanlige undersøkelser inkl. høreapparater / CPAP